Kanalizacijski sistem Novo mesto

Izvajanje projektantskega nadzora in izdelava PID projektne dokumentacije za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta

Za naročnika Begrad d.d. in investitorja Mestna občina Novo mesto v našem podjetju izvajamo projektantski nadzor in izdelujemo PID projektno dokumentacijo za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta. Projekt je vključen v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. GPI d.o.o. je v sklopu tega projekta izdelal projektno dokumentacijo za odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije, za gradnjo zadrževalnega bazena Težka voda, povečanje zmogljivosti črpališča Kandija, spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega novega zadrževalnega bazena ter dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta. Najzahtevnejši in najobsežnejši del te investicije je celovita prenova kanalizacijskega sistema na območju Kandijske ceste, zaradi katere je bilo potrebno posledično popolnoma rekonstruirati tudi celotno Kandijsko cesto z vso komunalno infrastrukturo v njej.