Šmihelska cesta

Izdelava IDP rekonstrukcije in prestavitve dela Šmihelske ceste v Novem mestu

Za naročnika Mestna občina Novo mesto in izdelujemo idejni projekt rekonstrukcije in prestavitve dela Šmihelske ceste v Novem mestu od km 21.620 do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi.

  Prenesite si PDF datoteko

  Prenesite si PDF datoteko "Pregledna DOF"