Primostek

Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za kanalizacijo, ČN in rekonstrukcijo vodovoda v naselju Primostek

Za naročnika Občina Metlika izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod in čistilne naprave ter za rekonstrukcijo vodovodnega sistema znotraj naselja Primostek.

V spodnji datoteki je prikazana zasnova sistema - zbirna situacija obstoječih in projektiranih komunalnih vodov.

  Prenesite si PDF datoteko