Izgradnja novega naselja v Bučni vasi v Novem mestu

Izgradnja novega stanovanjskega naselja v Bučni vasi poteka na podlagi sprejetega OPPN in izdelane projektne dokumentacije.