Izgradnja ceste Slovenska vas – Šentrupert (konec odseka)

Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas -Šentrupert, od km 1,780 do km 2,160 (konec odseka) v Šentrupertu z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa z oblikovanjem prometnih površin.