Načrtovanje vzhodne obvoznice Brežice v BIM

V podjetju GPI d.o.o. skrbimo za stalen razvoj, zavedamo se da bo že v bližnji prihodnosti projektno dokumentacijo potrebno izdelovati z BIM-pristopom tudi na področju prometne in ostale komunalne infrastrukture.

Imamo vso potrebno in najsodobnejšo programsko opremo potrebno za BIM načrtovanje in odločili smo se, da projekt vzhodne obvoznice Brežice, ki smo ga sprojektirali na »klasičen« način pilotno načrtujemo še z uporabo pristopa BIM, ki omogoča, da so načrti bolj predstavljivi, kar vodi do manj nepredvidenih težav med gradnjo.

Znotraj BIM-modela vzhodne obvoznice Brežice si objekt ogledamo iz različnih pogledov in prerezov, medtem ko pri klasičnem projektiranju papir predstavlja statičen pogled na objekt, omejeni smo na prereze, ki so predstavljeni v načrtu. Model vsebuje vse ustrezne informacije o projektu, vključno z geometrijo, materiali, dobavitelji, cenami in drugimi atributi. S pristopom BIM je mogoče natančneje napovedati stroške in faze gradnje, kar strankam daje zaupanje, da bodo projekti izvedeni pravočasno in v dejanskih cenovnih okvirjih. Celoten model BIM lahko delimo med različnimi napravami (prenosni računalnik, telefon, tablica,..), kar drugim strankam omogoča enostavno vizualizacijo zasnove in sprotno obveščenost o spremembah.