PC Puščava I. faza

Izgradnja prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta PC Puščava 1.faza. v naselju Puščava v občini Mokronog – Trebelno