Podpis pogodbe za izdelavo Strokovnih podlag in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto.

Približno 1,8 kilometrov dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (Novo mesto - Metlika), na zahodu pa na Šmihelsko cesto (Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana od avtoceste do priključka Maline.