Začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

18.05.2022 se je s slavnostno otvoritvijo pričela gradnja 11,55 km dolge kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur, ki bo del državnega kolesarskega omrežja.

Nova povezava bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti. V sklopu projekta bo zgrajena premostitev čez Hudinjo, dve premostitve čez Voglajno in ena preko Žikovskega potoka. Večina kolesarskih poti (8,59 km) bo potekala na novo zgrajenih poteh, del pa na voziščih lokalnih cest. Gradnja bo predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta.