Projekt regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki med gradnjo

Projekt zajema izgradnjo novih kolesarskih poti med Krškim in Kostanjevico na Krki.