Gradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti med Krško vasjo in Čatežem

Projekt zajema izgradnjo novih kolesarskih poti.