Rekonstrukcija križišča v Šmarju pri Jelšah med gradnjo

Izvedena bo rekonstrukcija mostu in križišča, ki bo dobilo nov zavijalni pas ter ureditev parkirišča pri kmetijski zadrugi.