Gradnja regionalne kolesarske povezave Krško – Kostanjevica napreduje

Gradbena dela so se pričela v začetku leta 2022 in naj bi se predvidoma zaključila v maju 2023.

Fotografiji sta posneti v Malem Mraševem, kjer so dela še v teku in Dobravi pri Kostanjevici, kjer je pot že končana.