Otvoritev kolesarske povezave Brežice – Krška vas

V ponedeljek 16. oktobra je bila slovesna otvoritev kolesarske povezave med Brežicami in Krško vasjo.

Novozgrajena kolesarska povezava v dolžini 4,3 km omogoča varno in udobno vožnjo. V sklopu povezave so bili izvedeni še podporni/oporni zidovi v dolžini 110 m, približno 400 m armiranih brežin, tri križišča z ukrepi za umirjanje prometa, avtobusna postajališča ter stopnišče z rampo za vleko koles. Dela so zajemala tudi izvedbo cestne razsvetljave, ureditev vodovoda, zaščito in prestavitev električnega omrežja ter izvedba zaščite telekomunikacijskega omrežja.

Gradnja je potekala od novembra 2021 do junija 2023. Nova kolesarska povezava poteka med Brežicami in Krško vasjo, Čatežem ob Savi in Velikimi Malencami ob regionalni cesti R2-419/1206, lokalni cesti LC 024131, javni poti JP 524791 in manjšem odseku na večnamenske poti.