Kakovost

Politika kakovosti

Vodstvo podjetja GPI d.o.o. je opredelilo politiko kakovosti. Objavljena je v poslovniku sistema vodenja kakovosti in izobešena na ključnih mestih v podjetju in objavljena na spletni strani podjetje www.gpi.si.

Kakovost v podjetju GPI d.o.o. temelji na:

 • poslanstvu in viziji podjetja,
 • kakovosti vsakega zaposlenega,
 • osebni kakovosti, fleksibilnosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti notranjih procesov,
 • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • skrbi za stalno izboljšanje okolja in splošnih bivalnih pogojev,
 • zagotavljanju podlage za izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti;
 • vsako leto bomo po potrebi dopolnjevali politiko kakovosti
 • stalno bomo skrbeli za spremljanje in upoštevanje zakonskih določil za področja našega delovanja
 • S politiko, okvirnimi in izvedbenimi cilji kakovosti so vsi zaposleni obveščeni preko sestankov in poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti. Zaposleni so s seznanitvijo obvezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

  Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.

  Datum: 02.03.2017

  Vodstvo:
  mag. Mojca Radakovič,univ.dipl.inž.grad.
  Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

  V letu 2014 smo uvedli sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Managment Service GmbH). V letu smo 2016 smo izvedbo presoje zaupali certifikacijski hiši QS ZÜRICH AG, ki je ob kontrolni presoji ugotovila, da podjetje GPI d.o.o zelo uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.


  Certifikat bonitetne odličnosti

  Mednarodna bonitetna hiša Bisnode nam je tudi v letu 2015 podelila certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA. Podjetje GPI d.o.o. spada med 0,8% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvršajo v najvišji razred AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih.

  Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

  Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. Z njim želimo še dodatno utrditi zaupanje naših poslovnih partnerjev.