Osebna izkaznica


Firma:
Skrajšana firma:
Poslovni naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Spletni naslov:
Transakcijski račun:

Datum in št. vpisa subjekta v sodni register:
Matična številka:
Davčna številka:
Ustanovitelji:
Zakoniti zastopniki, tip zastopanja:

Šifra dejavnosti:


GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
GPI d.o.o.
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
+ 386 7 3377630
info@gpi.si
www.gpi.si
TRR 02970-0087431891 Nova LB Ljubljana
TRR 03150-1000392794 SKB d.d.
1. 10. 1999, Srg 831/99
1462377000
SI73771171
GPI d.o.o., Robert Radakovič, Mojca Radakovič
Mojca Radakovič, posamično, brez omejitev
Robert Radakovič, posamično, brez omejitev
71.1 arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

PE Krško

Firma:
Skrajšana firma:
Naslov:

GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto, PE Krško
GPI d.o.o., PE Krško
Ulica mladinskih del. brigad 2, 8273 Leskovec pri Krškem