Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo

 • Zadovoljevati potrebe in želje naročnikov s stalno kakovostjo naših storitev.
 • Skrbeti za stalno izboljšanje okolja in splošnih bivalnih pogojev.
 • Zaposlenim zagotavljati izziv, zadovoljstvo, osebnostno rast, izobraževanje in nagrade.
 • Lastnikom zagotoviti primeren donos.
 • Vizija

  VIZIJA GPI je, da postane eno izmed vodilnih slovenskih podjetij za pripravo kompletne projektne dokumentacije in svetovalni inženiring na področju celovitega opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.

  Temeljni cilji GPI

 • Zadovoljstvo kupcev.
 • Zadovoljstvo zaposlenih.
 • Zadovoljstvo lastnikov.