Splošen opis in kratka zgodovina podjetja

GPI d.o.o je podjetje, ki se ukvarja predvsem z izdelovanjem tehnične in urbanistične dokumentacije, nadzorom in inženiringom.

Podjetje sva ustanovila konec leta 1999 Mojca in Robert Radakovič, na samem začetku je bila edina zaposlena le Mojca Radakovič, področje delovanja pa je bila predvsem projektna in prostorska dokumentacija na področju kanalizacijskega sistema in vodovoda. V letu 2000 se je kolektiv povečal na 3 zaposlene, število zaposlenih se je do sedaj postopoma povečevalo vsako leto, do stanja 13 zaposlenih v sredini leta 2009. Stalno se povečuje področje storitev, prodaje in območja delovanja.

Podjetje ima sedež in pisarniške prostore v novem Trgovsko poslovnem centru HEDERA v Bršljinu, Ljubljanska c. 26, Novo mesto in je tudi lastnik teh poslovnih prostorov.

V letu 2009 smo odprli še novo poslovno enoto PE Krško, s poslovnimi prostori v Krškem, Ulica mladinskih del. brigad 2, 8273 Leskovec pri Krškem.

Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo računalniško in programsko opremo za projektiranje, vključno z namenskimi specializiranimi programi za projektiranje kanalizacije, vodovoda in cest. Naš moto je hitro in visoko kvalitetno izdelana projektna dokumentacija in zadovoljen naročnik.

Podjetje vodiva mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. in Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad. Imamo večletne izkušnje na področju prostorskega in tehničnega projektiranja ter na področju inženiring vodenja gradbenih projektov.

Do sedaj smo delovali predvsem na širšem področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, v prihodnje pa nameravamo širiti področje naše dejavnosti tudi na druga področja v Sloveniji in tudi izven meja Slovenije. Strmimo za tem, da smo visoko strokovno in kakovostno podjetje na področju projektiranja in vodenja celovitega inženiringa na področju cest, komunalne infrastrukture in čiščenja odpadnih voda.

Eden naših osnovnih ciljev je orientiranost do kupcev naših storitev, s katerimi želimo ustvariti partnerski odnos. Naša usmeritev je, da so naši projekti izdelani v predvidenih rokih, zahtevani kvaliteti in skladno z željami kupcev. Velik poudarek dajemo tudi na stalno strokovno izobraževanje in sledenje tehničnim novostim, ki jih v sedanjem času ne manjka.