3D VIZUALIZACIJE

  • 3D vizualizacija za rekonstrukcijo in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu od km 21.620 do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi, naročnik Mestna občina Novo mesto
  • 3D vizualizacija rekonstrukcije Grajske ceste v občini Kostanjevica na Krki, naročnik Občina Kostanjevica na Krki
  • 3D vizualizacija novogradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti v Novem mestu, naročnik MO Novo mesto
  • 3D vizualizacija novogradnje mostu čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice Brežice, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
  • 3D vizualizacija ureditve javne poti v naselju Drska v Novem mestu, naročnik MO Novo mesto
  • 3D vizualizacija prometna ureditev križišča Westrove ulice in Šmihelske ceste s površinami za pešce in kolesarje v Novem mestu, naročnik MO Novo mesto
  • 3D vizualizacija parkirne hiše za potrebe Nuklearne elektrarne Krško, naročnik NEK d.o.o.
  • 3D vizualizacija projekta Sanacija plazu in ureditev krožišča "Sv. Trojica", naročnik DRSI
  • 3D vizualizacija projekta Prestavitev regionalne ceste R13215/1162 Trebnje-Mokronog (obvoznica Mirna), naročnik Občina Mirna