Prometna ureditev križišča Westrove ulice in Šmihelske ceste s površinami za pešce in kolesarje v Novem mestu

  • Leto izdelave

    2018

  • Naročnik

    Mestna občina Novo mesto