Inženiring

Svetovalni inženiring

Priprava dokumentacije in vodenje postopkov za komunalno opremljanje nezazidanih stavbnih zemljišč

Koordinacija in nadzor med izvedbo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč

Projektantski in strokovni nadzor