Vodooskrbni sistemi

 • Vodohran Dolnja Težka Voda, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o.
 • Vodovod v Parmovi ulici, naročnik ILAR CONSULTING d.o.o.
 • Vodovod v sklopu projekta ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje od km 1.450 do km 2.176, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Vodovod na Poljanski cesti, naročnik ILAR CONSULTING INŽENIRING, Igor Ilar s.p.
 • Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Trstenjakovi ulici, naročnik ILAR CONSULTING INŽENIRING, Igor Ilar s.p.
 • Vodovod ob večnamenski poti ob Levičnikovi cesti, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Vodohran Valična vas, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Vodovod Potov Vrh, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodohran Kitni vrh, naročnik Občina Ivančna Gorica
 • Rekonstrukcija vodovoda v naselju Primostek, naročnik Občina Metlika
 • Prestavitev vodovoda v območju podvoza Zagrebške ceste, naročnik SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
 • Rekonstrukcija vodovoda v sklopu projekta ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje od km 1.450 do km 2-176, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Deviacija vodovoda ob železniški progi Grosuplje - Kočevje, SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
 • Rekonstrukcija vodovoda ob rekonstrukciji ceste R1-215/1162 Trebnje - Mokronog od km 6+360 do km 6+570, naročnik Občina Mirna
 • Vodovod in cestne razsvetljave na mostu čez Savo pri Žadovinku, naročnik Kolektor Koling d.o.o.
 • Obnova vodovoda v Češči vasi, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Obnova vodovoda v naselju Bojanja vas, naročnik Občina Metlika
 • Vodohran Novi Ljuben, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Hidravlične izboljšave Vinica – Orešje, naročnik Občina Šmarješke Toplice
 • Rekonstrukcija odvodnih jarkov v Kostanjevici, naročnik Občina Kostanjevica na Krki
 • Vodohran Ključ, naročnik Komunala Trebnje, d.o.o.
 • Vodovod Vinji vrh – nizka cona in kanalizacija, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Infrastrukturne ureditve komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca – vodooskrbni sistem IC Tanin, naročnik Občina Sevnica
 • Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Trška Gora I., II in II. faza, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Podgora – Nova Gora, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Mali Cirnik, naročnik Komunala Sevnica, d.o.o.
 • Vodovod Šentpeter (Otočec), naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Sanacija vodovoda Hrušica – povezovalni kanal, elaborat prečkanja potoka Klamfer, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Cegelnica, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Novi Ljuben – Drganja sela, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Stare Žage - Občice, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Črpališče na vodovodnem sistemu Adlešiči, naročnik Elteh, d.o.o.
 • Vodovod Regrča vas, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Kavce, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Trška Gora, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Grčevje, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Strokovna ocena o vplivih na okolje za vodovod Veliki Podljuben, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Jerman Vrh – Stara Bučka, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Pitniki v mestnem jedru, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Petane, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Koglo, naročnik Komunala Novo mesto ,d.o.o.
 • Vodovod Šranga - Dolina, naročnik Občina Mirna peč
 • Vodovod Sela, naročnik Občina Dolenjske Toplice
 • Vodovod Makute, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Obnova vodovoda Mačkovec - Mlinarska pot in Gregorčičeva ulica, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.
 • Vodovod Gaber – VH Osojnik, naročnik Občina Semič
 • Rekonstrukcija vodovoda G. Maharovec – G. Brezovica, naročnik Komunala Novo mesto, d.o.o.