Projektna dokumentacija na področju visokih gradenj

 • Rešitve nadomestnega gospodarskega objekta v Velikih Brusnicah, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Parkirna hiša NEK, naročnik NEK d.o.o.
 • Parkirna hiša Kapitelj, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • Rušitev in postavitev novega objekta z nadstrešnico v Velikih Brusnicah, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
 • Stanovanjska hiša v občini Mira, zasebni naročnik
 • Stanovanjska hiša v Velikih Brusnicah, zasebni naročnik
 • Skladišče lesa in žaga, naročnik AHOUSE, d.o.o.
 • Objekt za specialno žago s proizvodnjo in skladiščenjem lesa, naročnik AHOUSE, d.o.o.
 • Sušilnice za les, naročnik AHOUSE, d.o.o.
 • Energetski objekt - kogeneracija s skladiščem ostankov primarne predelave lesa in peletirnica, naročnik AHOUSE, d.o.o.
 • Rekonstrukcija operativno podpornega centra (OPC) 1056-NA-L, naročnik NEK, d.o.o.
 • Večnamenski in športni objekt za KS Brege, naročnik Občina Krško
 • Rušenje gospodarskega objekta, naročnik CGP, d.d.