Ostala dokumentacija

Študije, strokovne podlage

Presoje vplivov na okolje

Investicijska dokumentacija

  • Program opremljanja stavbnih zemljišč
  • Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
  • Predinvesticijske zasnove
  • Investicijski programi