Štetje prometa

Zajem prometnih tokov s pomočjo video kamere

Analiza prometnih tokov s podatki o vseh vrstah motoriziranega in nemotoriziranega prometa

Izdelava prometnih študij